Zorgcoöperatie Brabant Noord-Oost wordt Zorgconnect Noord-Oost Brabant

Per 1 mei 2016 heeft Zorgcoöperatie Brabant Noord-Oost haar naam veranderd. Vanaf heden gaan wij verder als Zorgconnect Noord-Oost Brabant.

Onze missie
Zorgconnect Noord-Oost Brabant zet zich in om de gezondheid van de patiënt in de regio te bevorderen. Dit doen wij door ervoor te zorgen dat relevante, juiste en complete informatie op het moment van zorg beschikbaar is voor de desbetreffende zorgverlener(s). Beschikbaar op een veilige wijze conform wet- en regelgeving.

Doelstellingen
Zorgconnect Noord-Oost Brabant leeft haar missie na door ieder jaar nieuwe doelen te stellen. In 2016 verwezenlijken zij de volgende doelstellingen:

1.     95% van de vanuit de zorgverleners verstuurde informatie gaat via een veilig kanaal conform wet- en regelgeving.

2.    Groei van 5% van beschikbaarheid van de relevante patiënten(zorg)gegevens op het juiste moment.

3.     Bij aangesloten leden wordt een nulmeting voor het Continuity of Care Maturity Model gedaan om de huidige stand van zaken (IST) vast te stellen, waarna de gewenste situatie (SOLL) afgesproken wordt. Dit leidt tot een roadmap met activiteiten om van de IST tot de SOLL te komen.

4.     Relevante kennis van individuele leden wordt actief gedeeld met andere leden om het gezamenlijke kennisniveau te verhogen.

Een eerste, grote stap
Om op een veilige manier te kunnen communiceren in de regio en om te voldoen aan de wet- en regelgeving, start Zorgconnect Noord-Oost Brabant met twee belangrijke projecten.

Een eerste project is de uitrol van Secure Mail. Wanneer alle zorgverleners in de regio hiervoor kiezen, kan men in de regio op heel laagdrempelige en veilige manier met elkaar communiceren.

Een tweede project is het bieden van ondersteuning bij het invullen van de Wet Meldplicht Datalekken. 

Zorgconnect Noord-Oost Brabant is er. Voor u, voor de patiënt, voor de zorg.